Olieforurening i havene kommer fra 3 overraskende kilder

Olieforurening i havene er udbredt og det er ofte de store olieudslip, der trækker overskrifter i medierne. Men ofte kommer olien et helt andet sted fra. Se tre overraskende kilder til olieforurening i havene her.

10. april 2014 af Christine Dell’Amore og Christina Nunez - daily news

Den type hændelser, som pressen interesserer sig for, udgør kun en lille del af den samlede olieforurening i havene. Mange af de andre kilder, som for eksempel oliespild fra biler, ofres stort set ingen opmærksomhed, siger forskere.

Af de mange millioner liter olie, der hvert år ender i havene omkring Nordamerika som følge af menneskelige aktiviteter, stammer kun 8 pct. fra lækkende olietankere eller olierørledninger. Det fremgår af bogen Oil in the Sea III fra 2003, som er udgivet af USA’s nationale forskningsråd, der hører under USA’s videnskabsakademi. Bogen anses for den mest pålidelige kilde med hensyn til data om olieudslip.

Det meste olieforurening ”adskiller sig fra de billeder, man ser af strande, der er dækket af tjære, og ænder, der sidder fast i det,” siger David Valentine, der er biogeokemiker på University of California i Santa Barbara.

Her er tre oversete kilder til olieforurening i havene omkring Nordamerika.

1. Naturlig udsivning Naturlig udsivning af olie under jordens overflade udgør ifølge USA’s videnskabsakademi 60 pct. af den samlede anslåede mængde i nordamerikanske farvande og 40 pct. på verdensplan. Udsivningen sker, når olie – som er lettere end vand – på grund af det store tryk slipper ud i vandsøjlen fra havbundens klippeformationer.

Ud for Santa Barbara i Californien siver der hver dag 20 til 25 ton olie ud af revner i havbunden – hvilket gør det til en af de største udsivninger i verden. David Valentine, der studerer udsivningerne ud for Santa Barbaras kyst, bemærker, at en stor del af den naturligt forekommende olie fortæres af havbakterier, der har specialiseret sig i at spise visse oliemolekyler.

Men ”på steder, hvor der ikke er naturlig olieudsivning, har organismerne ikke haft mulighed for at tilpasse sig og reagerer derfor anderledes, når der sker et olieudslip, eller en kloakledning lækker olie,” siger John Farrington, der er marin geokemiker og tidligere dekan på Woods Hole Oceanographic Institution i Massachusetts i USA.

2. Biler og andre køretøjer Et ”ret stort problem,” siger David Valentine, er olie på veje og andre overflader, der skylles ud i havet, når det regner. De fleste biler spilder olie på jorden, som regel på tæt beton eller asfalt, og olien ender med at sive ud i havene. På tørre steder som Californien samler olien sig på asfalten, og når det en sjælden gang regner, leder vandet store mængder olie ud i havet.

”Vi er blevet meget bedre til at genanvende motorolie, end vi var for 40-50 år siden,” siger John Farrington fra Woods Hole. ”Man kan finde stormkloakker rundt om i landet med påskriften ’hæld ikke olie i kloakken, det ender i havet’. Så der er mindre forurening nu på grund af det.”

Men han understreger, at mange biler og lastbiler stadig bidrager til det langsomme, drypvise oliespild, der ender på asfalten og forurener, når det skylles væk. Ikke overraskende er denne form for usynlig forurening mere overset end for eksempel udslippet i Galveston Bay, der var langt mere koncentreret og synligt, siger David Valentine.

Olieforurening fra landjorden er ”kompleks, fordi den kan blive liggende [i havet] og bevæge sig mellem vand og aflejringer, gør den vanskelig at spore på en effektiv måde.” Det er et varmt diskussionsemne, tilføjer han, hvordan disse konstante udledninger af olie påvirker miljøet og dets beboere. Forskere ved, at det er sundhedsskadeligt for dyr at blive direkte udsat for olie, men virkningen af små, konstante oliemængder på dyrelivet i naturen kendes ikke, siger han.

3. Lystbåde Folk, der sejler med lystfartøjer som for eksempel jetski og både, spilder somme tider olie i havet.

”Det skyldes som regel forkert brug, menneskelige fejl eller manglende forberedelse uddannelse. I mange tilfælde handler det ganske enkelt mest om skødesløshed,” siger Aaron Barnett. Han arbejder som lystbådekspert for Washington Sea Grant, et regionalt-føderalt samarbejde om marin forskning og oplysning i delstaten Washington.

” tænker bare ikke på det. For dem handler det om at have det sjovt, om fritid og afslapning. … Det betyder, at der er visse ting, der ikke bliver taget hånd om, som for eksempel ordentlig vedligeholdelse af motorer.”

Aaron Barnett tilføjer, at bådejere tanker helt op, ligesom de gør med deres biler, og når det er varmt, udvider brændstoffet sig og løber ud igennem en ventil. Og ligesom forurening på landjorden er oliespild fra lystbåde ”vanskeligt at spore, fordi omkring 80 pct. af oliespildene ikke meldes, så det i realiteten er umuligt at vide,” i hvilket omfang det finder sted, siger Aaron Barnett.

Generelt, siger han, betragter USA’s miljøstyrelse (EPA) ”problemet med de mange små olieudslip som en snigende død.”

Måske er du interesseret i ...

Læs også