Europas "mest problematiske" atomanlæg

Tyske myndigheder skrider ind for at forhindre radioaktivt udslip og forurening af grundvand.

15. juli 2010 af James Owen, National Geographic News

Siden 1960’erne har Asse II-kamrene i Niedersachsen fungeret som opbevaringssted for over 100.000 tønder med lav- til mellemradioaktivt atomaffald.

Da den åbnede i 1960’erne, blev atomlossepladsen præsenteret for offentligheden som et midlertidigt forsøgsanlæg, siger regeringstalsmand Werner Nording. Men lokale indbyggere blev ført bag lyset. “Efter et stykke tid blev affaldet anbragt i minen på en måde, der viser, at der ikke var planer om nogen sinde at tage det ud igen,” siger han.

Regeringen købte saltminen – som var blevet forladt, fordi den var urentabel – billigt i 1960’erne som en opbevaringsløsning til affald fra Tysklands voksende atomenergiprogram. Nu er minen ustabil og ved at blive fyldt med vand, og det gør det nødvendigt med en indsats for at fjerne affaldet og finde et andet opbevaringssted, før Asse II kollapser.

Revner i den tidligere mine tillader vandet at sive ind og opløse saltet i klippen. Myndighederne frygter nu, at grundvandet i området kan blive forurenet med radioaktivt affald. I øjeblikket skal der daglig pumpes omkring 12.000 liter saltmættet vand ud af minen, hvis det ikke skal blandes med lækket atomaffald. “Men vi ved ikke, hvor længe vi kan blive ved med det,” siger Werner Nording. “Det er derfor, det haster for os” med at fjerne affaldet.

Lavradioaktivt affald anses ikke for at være farligt at håndtere, hvorimod mellemradioaktivt affald i visse tilfælde skal afskærmes, før det smides ud – for eksempel ved indstøbning af reaktorkomponenter i beton – siger World Nuclear Association, der promoverer atomkraft.

En rapport i 2008 oplyste, at vand, der siden 1980’erne har lækket fra Asse II, var radioaktivt. Rapporten var så kritisk over for den tidligere ledelse af Asse II at sagen blev politisk på højeste niveau. Tysklands miljøminister Sigmar Gabriel beskrev stedet som “det mest problematiske atomanlæg i Europa.”

Frygten for at minen kan blive fyldt med vand – og forårsage radioaktiv forurening i området – får nu myndighederne og det tyske forbundskontor for strålingsbeskyttelse til at gøre et helt nyt forsøg på at bjærge hundreder af ton affald fra det omstridte lager og anbringe det et nyt sted.

“Det, vi skal gøre nu, er at finde ud af, om det kan lade sig gøre at flytte affaldet,” siger Werner Nording, der er talsmand for kontoret. “En sådan arbejdsopgave har ikke været udført nogen steder i verden indtil nu.”

Forudsat at alt går, som det skal – og efter test for stråling, giftighed og eksplosive gasser – har kontoret planer om at fjerne det dødbringende affald ved hjælp af fjernstyrede køretøjer senest i 2020.

Måske er du interesseret i ...

Læs også