global opvarmning konsekvenser

Tema: Global opvarmning

Klimaforandringer truer med at sende Moder Jord og hendes børn i graven. Læs om konsekvenserne ved den globale opvarmning og lær, hvordan du kan redde klimaet.

10. november 2015 af Anna-Dora Maron

Hvad er egentlig global opvarmning

Globalopvarmning er en betegnelse for de klimaændringer vi oplever i dag. Disse klimaændringer medfører stigning i globale temperaturer. Der hersker dog tre forskellige forståelser af, hvorfor global opvarmning er opstået. Forståelserne af global opvarmnings forekomst er, at den globale opvarmning har eksisteret siden den såkaldte lille istid, at global opvarmning er opstået som konsekvens af den engelske industrialiseringsperiode og at global opvarmning er blusset op efter cirka år 1970.

Selvom der er mange bud på, hvorfor global opvarmning er opstået, er én ting dog sikkert. Den globale middeltemperatur er steget 0,85°C fra 1880 til 2012. Årsagen til at der hersker stor tvivl mellem forskere, om hvad der forårsager global opvarmning er, at der er mange faktorer der spiller ind på jordens klima og disse faktorer kan både forstærke og udligne hinanden. Der er dog en bred forståelse om, at drivhusgasserne spiller en afgørende rolle i forhold til global opvarmning.

Global opvarmning i Skandinavien

Global opvarmning kan blandt andet mærkes i de skandinaviske lande. I Nordnorge, Syd- og Østgrønland og Svalbard kommer der blandt andet varmt vand fra tropiske områder. Dette skyldes Golfstrømmen.

Konsekvenserne af at golfstrømmen fører varmt vand med sig, som kan mærkes i resten verden. Danmark har for eksempel et tempereret klima og er derved varmere end Canada, som med sit subarktisk klima ligger ligeså nordligt som Danmark.

Global opvarmnings fatale konsekvenser

Global opvarmning har dog mere ødelæggende konsekvenser - især hvis der ikke gribes ind overfor problemerne. Problemerne spænder lige fra vejrmæssige ændringer, afsmeltning af gletsjere, øget havniveau og tab af biodiversitet til mere pessimistiske forudsigelser om Jordens undergang.

Livsbetingelser for både mennesker og dyr vil derfor kunne ændre sig drastisk.

Hvad er løsningen? At indgå klimaaftaler der sikrer, at den største globale udfordring bliver mødt med politisk alvor. En optimal plan vil være, at gøre noget ved de drastiske klimaændringerne, så alle nulevende og kommende generationer kan leve under rimelige levevilkår mange år i fremtiden.

Måske er du interesseret i ...

Læs også