Gjorde sex det af med neandertalerne?

Mens de flygtede fra isen, mødte neandertalerne flere og flere moderne mennesker ... og parrede sig med dem, indtil de uddøde, hævder en ny undersøgelse.

25. november 2011 af Brian Handwerk, National Geographic News

Neandertalerne blev muligvis ofre for elskov eller i hvert fald for krydsning med moderne mennesker, hævder en ny undersøgelse.

Samtidig med at arten med de kraftige øjenbrynsbuer bevægede sig længere og længere væk for at undgå følgerne af klimaforandringer, parrede de sig i stigende omfang med vores egen art, og det resulterede i mennesker af blandet art, mener forskere.

Efter generationer med genetisk sammenblanding blev neandertalernes genom opløst, og de blev opslugt af Homo sapiens -befolkningen, som var meget større.

"Hvis man giver grupperne større mobilitet de steder, hvor de lever, ender man med at øge overførslen af gener mellem de to befolkninger, indtil den ene befolkning på et tidspunkt forsvinder som klart defineret gruppe," siger C. Michael Barton, medforfatter til undersøgelsen og arkæolog på Arizona State Universitys afdeling for menneskelig evolution og sociale forandringer.

Nutidig overlevelsesstrategi

Nogle teorier peger på, at neandertalerne forsvandt for omkring 30.000 år siden, fordi arten ikke var i stand til at tilpasse sig et stadig koldere klima lige så godt som Homo sapiens.

C. Michael Barton har en anden teori og mener, at neandertalerne imødegik istidens fremmarch på samme måde, som moderne mennesker ville, nemlig ved at bevæge sig længere væk efter føde og andre råstoffer.

"I takt med at isen bredte sig, bød landskabet på færre muligheder, og derfor brugte både neandertalere og moderne mennesker en overlevelsesstrategi, som vi stadig ser i dag på høje breddegrader," siger C. Michael Barton.

"De etablerer en hjemmebase og sender forsyningsgrupper ud, der skal bringe råstoffer med tilbage. Folk bevæger sig længere væk og får bedre mulighed for at komme i kontakt med andre grupper over større afstande. De arkæologiske vidnesbyrd tyder på, at dette blev mere og mere almindeligt i Eurasien, efterhånden som istiden rykkede nærmere."

Hyppigere kontakt førte ifølge teorien til hyppigere parring, mens de to grupper var tvunget til at deles om de samme sparsomme ressourcer.

"Der kan også være sket andre ting," siger C. Michael Barton. "Men inden for videnskaben prøver vi at finde de enklest mulige forklaringer på tingene. Denne teori omfatter ikke store folkevandringer eller invasioner – kun mennesker, som gør det, de normalt gør."

For at måle virkningen af den formodede øgede parringsfrekvens på tværs af arterne gennemførte C. Michael Barton og hans kolleger en undersøgelse baseret på en computermodel, der spændte over 1500 neandertal-generationer.

Slutresultatet var, at modellen understøttede den ikke helt nye teori, at neandertalerne blev "genetisk udvandet" af moderne mennesker.

"Udryddelse gennem krydsning"

Selv om det ikke er den mest fremherskende teori til at forklare neandertalernes uddøen, er genetisk udvanding en velkendt årsag til uddøen blandt planter og dyrearter.

En mindre gruppe indfødte, lokalt tilpassede ørreder kan eksempelvis miste deres genetiske identitet som følge af en stor tilførsel af en anden art, som de indfødte fisk kan yngle med.

"Når bestande, som er knyttet til et bestemt sted, bliver specialiserede, og der af en eller anden grund sker en ændring i deres omgang med tilstødende bestande, og denne omgang øges, har de en tendens til at uddø – især hvis den ene bestand er meget mindre end den anden," forklarer C. Michael Barton.

"Inden for bevaringsbiologi kaldes det udryddelse gennem hybriddannelse."

Mænd på jagt

Palæoantropolog Bence Viola siger, at andre modeller har givet andre resultater, og nogle undersøgelser har konkluderet, at der skete relativt lidt krydsning.

Men Bence Viola, som arbejder på Max Planck-instituttet for evolutionær antropologi i Leipzig, finder C. Michael Bartons forskning spændende.

"Fra et arkæologisk og antropologisk synspunkt lyder det interessant og ligger tættere på, hvad jeg selv mener: at der kan ske en masse krydsning," siger Bence Viola.

"De første grupper, der [møder] en ny befolkning, er normalt mænd, som måske er på jagt. Og fordi mænd er, som de er, vil der uvægerligt ske krydsning, hvis de møder kvinder fra en anden befolkning."

C. Michael Barton mener, at krydsning fik andre særskilte grupper af mennesker og menneskeforfædre til at fortone sig og forsvinde.

"Men deres gener forsvandt ikke," tilføjer han. "Og deres kultur forsvandt formentlig heller ikke, men blev blandet med en større befolkning af jægere og samlere."

Bence Viola fra Max Planck-instituttet mener, at krydsning var en af årsagerne, men ikke den eneste.

"Neandertalerne forsvandt for omkring 30.000 år siden, og det var en periode, hvor klimaet blev koldere, og det gjorde det sandsynligvis fysisk vanskeligere for dem at overleve," siger Bence Viola.

"De blev måske også udsat for en sygdomsform, som moderne mennesker havde bragt med fra Afrika, og som deres immunforsvar ikke virkede over for."

"Alt dette er naturligvis meget vanskeligt at studere arkæologisk," tilføjer Bence Viola. "Derfor er disse modeller et fremragende redskab til at udforske teorier."

Undersøgelsen af neanderthal-krydsning, som også har haft deltagelse af forskere på Arizona State University og University of Colorado i USA, bliver bragt i decemberudgaven af tidsskriftet Human Ecology.

Måske er du interesseret i ...

Læs også