DNA afslører livets historie

Darwin 200 år: Forskerne kan nu bevise alt det, Darwin kun kunne gætte sig til.

30. oktober 2009 af Matt Ridley

To uger før sin død skrev Charles Darwin en kort afhandling om en lillebitte musling, der blev fundet fæstnet til benet af en vandbille i en dam. Manden, som sendte ham billen, var den unge skomager og amatørbiolog Walter Drawbridge Crick. Skomageren fik siden en søn, der hed Harry, som selv fik en søn, der hed Francis. I 1953 gjorde Francis Crick sammen med amerikaneren James Watson en opdagelse, der har bekræftet næsten alt, hvad Darwin udledte om evolution.

Beviset blev hverken fundet i fossiler eller i prøver fra levende skabninger. Det blev fundet i en kode. Det, James Watson og Francis Crick opdagede, var, at alle organismer bærer en kemisk kode for deres egen skabelse i deres celler, en tekst skrevet på et sprog, der er fælles for alt liv: den enkle kode på fire bogstaver kaldet dna. “... saa maa vi ligeledes indrømme, at alle de organiske Væsner, som have levet paa denne Klode, kunne nedstamme fra en eller anden Urform,” skrev Darwin.

I virkeligheden gættede han, da han kom med den udtalelse. Nutidens udviklingsbiologer behøver ikke at gætte for at forstå evolutionens historie – hverken forløbet eller dens mekanisme. De behøver blot at læse den genetiske skabelsesberetning.

Tag blot de berømte finker på Galápagos-øerne. Darwin kunne se, at deres næb havde forskellig form – nogle var brede og dybe, andre var aflange, og andre igen var små og korte. Han antog, at alle finkerne på Galápagos trods disse forskelle var nære slægtninge. “Naar man ser en saa jævn Overgang og dog Forskjellighed i Bygning indenfor en lille Gruppe af Fugle, hvis Medlemmer ere nøje knyttede til hinanden,” skrev han i Rejse om Jorden, “kunde man sandelig godt forestille sig, at der paa Grund af Fattigdom paa Fugle paa denne Øgruppe var taget en enkelt Art ud, der saa var bleven modificeret i forskjelligt Øjemed.”

Dette var ligeledes et kvalificeret gæt. Men ved at analysere ligheden mellem deres genetiske koder kan forskere i dag bekræfte, at Galápagos-finkerne rent faktisk nedstammer fra en enkelt artsforfader (en fugl, hvis nærmeste nulevende slægtning er den brune græsfinke).

Måske er du interesseret i ...

Læs også