Dræberukrudt breder sig i Kenya

En fremmed ukrudtsplante i det sydlige Kenya truer den største vandring af vilde dyr på kloden og kan gøre både mennesker og dyr syge.

14. december 2010 af Ochieng' Ogodo, National Geographic News

Ukrudtet, der har hvide blomster, blev opdaget for nylig i naturreservatet Maasai-Mara National Reserve. Ved at producere kemikalier, der hæmmer væksten hos andre planter, kan den fremmede plante dominere hele landskaber - især dem, der allerede er svage p.g.a af menneskelig udnyttelse af jorden, siger Arne Witt, der er CABI's koordinator for invasive arter.

Over en million dyr følger i forbindelse med deres årlige vandring en rute gennem Serengeti i Tanzania og ind i Maasai Mara National Reserve. De kæmpemæssige vandrende hjorder, der bl.a. omfatter gnuer, zebraer og Thomsons gazeller kan dø, hvis de i mangel på anden føde tvinges til at spise den giftige plante, siger Arne Witt.

"I modsætning til ukrudt før i tiden, der mest har begrænset sig til grøftekanter, er disse ukrudtsplanter "forandrere"," siger han. "De har evnen til at forandre landskaber og fortrænge naturligt hjemmehørende arter."

Hurtigtvoksende og aggressiv

Santa Maria-matrem er sandsynligvis blevet ført til landet gennem forurenede kornforsendelser. En mere aggressiv stamme af ukrudtsplanten er kommet til kontinentet inden for de seneste 10 år, siger Arne Witt, og har siden bevæget sig gennem landet med vind, vand og transportkøretøjer. "Under ideelle forhold kan den modnes på fire til seks uger og producere alt fra 10.000 til 25.000 frø pr. plante," siger Arne Witt. "Frøbanken indeholder millioner af frø, og de kan overleve i jorden i adskillige år, mens de venter på de ideelle forhold til at spire."

Santa Maria-matrem kan producere så mange frø, fordi den ofte får lov at være i fred i Kenya: Hverken græssende dyr eller lokale insekter rører planten, som producerer et giftigt kemikalie, der kaldes parthenium. "Kvæget spiser som regel ikke planten, men hvis de gør i tilstrækkeligt store mængder - fordi der ikke er noget andet foder - dør de," siger han. "Hvis den spises i små mængder sammen med andet foder, får dyrets mælk og kød en dårlig smag."

De økonomiske konsekvenser for kvæghyrder som følge af tab af græsningsjord og skader på kvægbestanden er allerede betydelige, siger eksperter. Geoffrey Howard, der er global koordinator af IUCN's programmer for invasive arter, siger, at ukrudtets erobring af nabolandene allerede har haft en alvorlig indvirkning på kvæg, geder og vilde planteædere. "Den erstatter den naturligt hjemmehørende vegetation og fjerner fødekilderne for mange planteædere, hvis den får lov at brede sig uhæmmet," siger Geoffrey Howard.

Derudover kan plantens eksplosive spredning ramme kvæghyrder særligt hårdt: Vilde dyr i reservaterne kan finde på at vandre ind på græsningsområderne på udkig efter føde og derved konkurrere med husdyrene.

Plante giver allergi hos mennesker

Hos mennesker kan Santa Maria-matrem give vejrtrækningsproblemer som f.eks. astma. Og de, der hyppigt er i kontakt med planten - især kvinder og børn - kan udvikle alvorlige allergier såsom eksem, siger Arne Witt.

"Det er nødvendigt med en kampagne, der skaber agtpågivenhed og opmærksomhed i befolkningen, og den skal kombineres med fysisk fjernelse af ukrudtet fra kendte inficerede områder, sprøjtning og øget bevågenhed ved grænseovergange og i lufthavne," siger han. Men "udryddelse er kun mulig, hvis vi handler nu - og ikke i morgen".

Måske er du interesseret i ...

Læs også