Sensation: Buddhas levetid afsløret

Buddha levede tidligere end hidtil antaget, viser banebrydende beviser fundet ved verdens tidligste buddhistiske helligdom i Nepal.

25. november 2013

Arkæologer på arbejde i Nepal har fundet tegn på en struktur ved Buddhas fødested, som kan dateres til det 6. århundrede f.Kr. Dette er det første arkæologiske materiale, der forbinder Buddhas liv – og dermed den første opblomstring af buddhismen – til et bestemt århundrede.

Udgravninger ved Lumbini

De banebrydende udgravninger foregår ved det hellige Maya Devi-tempel i Lumbini i Nepal, der er optaget på UNESCO's Verdensarvsliste og længe har været anerkendt som Buddhas fødested. Udgravningerne har afdækket resterne af en tidligere ukendt struktur af tømmer fra det 6. århundrede f.Kr. under en række templer af mursten. Træstrukturen var opført efter samme grundplan som templerne oven over med en åben indergård midt i anlægget, der knytter sig til historien omkring Buddhas egen fødsel.

Første arkæologiske bevis

Hidtil er de ældste arkæologiske beviser på buddhistiske bygninger ved Lumbini blevet dateret til det 3. århundrede f.Kr. – tiden, hvor den indiske kejser Ashoka forkyndte og udbredte buddhismen fra nutidens Afghanistan til Bangladesh.

"Vi ved meget lidt om Buddhas liv, udover de skriftlige kilder og mundtlige overleveringer," siger arkæologiprofessor Robin Coningham fra Durham University i England, der er en af lederne af udgravningen. Nogle forskere har fremført, at Buddha blev født i det 3. århundrede f.Kr., fortæller han. “Vi tænkte 'hvorfor ikke gå tilbage til arkæologien og forsøge at finde svar på nogle af spørgsmålene omkring hans fødsel?' Nu, for første gang, har vi en arkæologisk rækkefølge ved Lumbini, som viser, at der fandtes en bygning her allerede i det 6. århundrede f.Kr.".

Det internationale hold arkæologer, der ledes af Robin Coningham og Kosh Prasad Acharya fra Pashupati-regionens udviklingsfond i Nepal, siger, at opdagelsen bidrager til en større forståelse af den tidlige udvikling af buddhismen såvel som af den spirituelle rolle, Lumbini har spillet. Deres fund offentliggøres i december-udgaven af det internationale, videnskabelige tidsskrift Antiquity. Forskningsprojektet er til dels støttet af National Geographic Society.

Geoarkæologiske undersøgelser

For at bestemme datoerne på træhelligdommen og en førhen ukendt, tidlig murstensstruktur ovenover, blev fragmenter af kul og sandkorn analyseret ved hjælp af en kombination af kulstofanalyse og optisk stimuleret luminescens. Geo-arkæologiske undersøgelser bekræftede også tilstedeværelsen af ældgamle trærødder inden for templets åbne indergård.

Vigtige fund for at forstå Buddha

“UNESCO er meget stolt af at være forbundet med denne betydningsfulde opdagelse ved et af de helligste steder for en af verdens ældste religioner," siger UNESCO's generaldirektør Irina Bokova, der opfordrer til “mere arkæologisk forskning, øget konserveringsarbejde og en styrkelse af fundstedets forvaltning" for at sikre Lumbini beskyttelse.

“Disse fund er meget vigtige for at forstå Buddhas fødested bedre,” siger Ram Kumar Shrestha, der er Nepals minister for kultur, turisme og civil luftfart. “Nepals regering vil ikke spare på nogen kræfter for at bevare dette betydningsfulde fundsted.”

Buddha født ved et træ i haven

Ifølge buddhistisk overlevering blev Buddha født af dronning Maya, mens hun holdt fast i en gren af et træ i Lumbini-haven, midtimellem hendes mands og hendes forældres kongedømmer. Robin Coningham og hans kolleger fremfører, at den åbne plads midt i den ældste træhelligdom kan have rummet et træ. Murstenstemplerne, der blev bygget senere oven på træhelligdommen, var også anlagt omkring en midterplads under åben himmel.

Fire buddhistiske nøglesteder

Lumbini er et af de vigtige steder, der forbindes med Buddhas liv. De øvrige er Bodh Gaya, hvor han blev til Buddha eller 'den oplyste'. Sarnath, hvor han holdt sin første prædiken. Og Kusinagara, hvor han døde. På sit dødsleje som 80-årig skal Buddha have anbefalet alle buddhister at besøge “Lumbini.” Helligdommen var stadig populær i midten af det første årtusinde e.Kr., hvor kinesiske pilgrimme har optegnet, at der fandtes en helligdom ved siden af et træ. Maya Devi-templet ved Lumbini er fortsat en levende helligdom, og arkæologerne arbejder derfor side om side med mediterende munke, nonner og pilgrimme.

Viser udvikling af buddhismen

I den videnskabelige artikel i Antiquity skriver forfatterne: “Rækkefølgen [af arkæologiske fund] ved Lumbini er et mikrokosmos for udviklingen af buddhismen fra at være en lokal kult til en global religion."

Det gamle Lumbini forsvandt og blev opslugt af junglen i Nepal i middelalderen. I 1896 blev det genfundet og identificeret som Buddhas fødested på grund af en sandstenssøjle fra det 3 århundrede f.Kr. Søjlen, som stadig står der, bærer en inskription, der dokumenterer kejser Askhokas besøg til Buddhas fødested og angiver navnet på stedet – Lumbini.

Selv om de vigtigste buddhistiske steder er blevet genfundet, har deres ældste niveauer ligget dybt begravet eller er blevet ødelagt af senere konstruktioner. Derfor har fund fra de allertidligste stadier af buddhismen været utilgængelige for arkæologiske undersøgelser indtil nu.

Undersøgelse med støtte

På verdensplan er en halv milliard mennesker buddhister, og mange hundredtusinder foretager hvert år en pilgrimsrejse til Lumbini. Den arkæologiske undersøgelse var finansieret af den japanske regering i samarbejde med den nepalesiske regering under et UNESCO-projekt, der har til formål at styrke bevaringen og forvaltningen af Lumbini. Sammen med National Geographic Society var forskningen også støttet af Durham University og Stirling University.

Robin Coningham og Kosh Prasad Acharya står som medforfattere på artiklen i Antiquity sammen med K.M. Strickland, C.E. Davis, M.J. Manuel, I. A. Simpson, K. Gilliland, J. Tremblay, T.C. Kinnaird og D.C.W. Sanderson.

Nyhedsvideo

En dokumentar om Robin Coninghams efterforskning af Buddhas liv, “Buried Secrets of the Buddha,” har international præmiere i februar på National Geographic Channel.

Se National Geographic nyhedsvideo om fundet

Måske er du interesseret i ...

Læs også