Forsvundet Leonardo-værk bag falsk væg?

Et længe eftersøgt vægmaleri af Leonardo da Vinci gemmer sig måske bag en murstensvæg og et andet mesterværk, viser foreløbige undersøgelser.

14. marts 2012 af Dave Mosher, National Geographic News

Forskere mener at have fundet det første "opløftende" bevis på, at et uvurderligt mesterværk, en forsvunden Leonardo da Vinci, gemmer sig bag et andet uvurderligt 1500-tals vægmaleri i Italien.

Ved hjælp af et lillebitte kamera har forskerne lavet videooptagelser i et afslørende hulrum bag Giorgio Vasaris "Slaget ved Marciano" og en murstensvæg i rådssalen Salone dei Cinquecento ("De 500's sal") i Palazzo Vecchio, rådhuset i Firenze.

Video: 360-graders laserscanning af Salone dei Cinquecento.

De har også fundet sort farvestof og lak brugt i forbindelse med malerarbejde, spor, der peger på, at den forsvundne Leonardo måske allerede for længe siden er blevet reddet fra ødelæggelse.

Fundene er ikke endegyldige. Leonardo da Vinci-efterforskningen blev afbrudt af politiske og offentlige protester. Men de er de første lovende spor i et mysterium, der strækker sig over mere end fire århundreder.

Det forsvundne værk, der er tale om, "Slaget ved Anghiari", fylder muligvis over 6 m i længden og 3 m i højden.

Ifølge historiske optegnelser hyrede den italienske statsmand Piero Soderini i 1502 Leonardo da Vinci til at male den scene, hvor italienske riddere i 1440 besejrer milanesiske styrker på Anghiari-sletten i Toscana.

Leonardo benyttede angiveligt anledningen til at eksperimentere med en ny oliemaleteknik, men det endte med at slå fejl.

I 1550'erne blev Giorgio Vasari hyret til at omdekorere Salone dei Cinquecento, der er opkaldt efter de 500 medlemmer af republikken Firenzes storråd, og male flere kæmpemæssige vægmalerier, der hver skulle være mange meter høje.

Et af vægmalerierne skulle males oven på Leonardos ufærdige værk, men mindst én overlevering beskriver Vasari som en beundrer af Leonardo, som ikke kunne få sig selv til at ødelægge værket.

Maurizio Seracini, der er kunstdiagnostiker på University of California i USA og medlem af National Geographic Society, har i 36 år ledt efter spor af maleriet.

"Siden dag ét har målet for min forskning været at finde ud af, hvor 'Slaget ved Anghiari' kan være blevet malet ... og om det stadig er der," siger Maurizio Seracini i en kommende dokumentarfilm på National Geographic Channel med titlen På sporet af den forsvundne da Vinci.

"Jeg er sikker på, at det er der."

Søg og du skal finde

Kunstnere, der beundrede Leonardo da Vinci, kopierede det forsvundne vægmaleri, før dets skæbne fortabte sig i tidens tåger. En af de mest berømte reproduktioner af den forsvundne Leonardo befinder sig på Louvre-museet i Paris.

Selv om de er imponerende, er reproduktionerne dog ikke det samme som den originale Leonardo. Kopierne mangler uden tvivl nogle detaljer, som blev udeladt, da et helt vægmaleri skulle formindskes til et lærred, og i nogle tilfælde menes det, at hele personer er blevet udeladt.

Derfor har forskere som Maurizio Seracini bogstaveligt talt ledt vidt og bredt efter spor.

I 1970'erne kom der et gennembrud, da Maurizio Seracini klatrede op på et stillads foran Vasaris billede og fik øje på to ord, der var skrevet oven på et flag: "cerca trova", hvilket kan oversættes med "søg, og du skal finde". Seracini tolkede det som et kryptisk fingerpeg om, at Vasari havde bygget en falsk væg foran Leonardo-maleriet.

Et hold under ledelse af Maurizio Seracini fik efterfølgende tilladelse til at scanne hele Salone dei Cinquecento med højfrekvent radar, der kunne trænge igennem mure. Scanningen afslørede noget, der kunne ligne et hulrum – men kun bag den del af vægmaleriet, der bar inskriptionen.

For at få et kig ind bag Vasaris fresko, planlagte holdet at bore 14 strategisk placerede, centimeterstore huller i værket. Men da journalister skrev om projektet, udbrød der et ramaskrig.

"Det blev hurtigt meget, meget politisk. Men de fik boret nogle små huller omkring 9 til 12 m over jorden," siger kunsthistoriker Martin Kemp fra University of Oxford, som ikke har været involveret i arbejdet.

"Efter min mening kan den slags skader repareres, så de ikke kan ses."

Plan B

Trods de voldsomme protester fik National Geographics Maurizio Seracini og hans hold en uge i slutningen af 2011 til at fortsætte deres arbejde, men ikke de 14 steder, de havde håbet at undersøge.

For at undgå beskadigelser af de originale dele af Vasaris maleri, gav museets kuratorer kun Seracini og hans hold lov til at bore i eksisterende revner og på nyligt restaurerede steder.

Mange af disse steder lå lige på kanten af hulrummet, men forskerne var heldige og fandt et hulrum bag 17 cm fresko og mursten.

De stak et kikkertkamera ind i hulrummet og fik videobilleder af noget groft murerarbejde foruden nogle steder, der ser ud til at være malet over med en pensel.

Små stenstumper, der blev pillet ud af hullet, blev undersøgt med røntgen, og resultaterne tydede på, at de bar spor af sort farvestof.

På baggrund af røntgenundersøgelsen mener Maurizio Seracini, at de sorte farvestoffer er magen til dem, der er fundet i brun lasur på Leonardos "Mona Lisa" og "Johannes Døberen".

Røde flager, der ligeledes blev pillet ud bag væggen, kan være lak, noget, der ikke findes på en normal gipsvæg.

Fundene af komponenter, der er typiske for renæssancemalerier, får Maurizio Seracini til at betegne dem som "opløftende beviser", men samtidig beklager han, at der ikke kunne indsamles flere prøver inden for det afsatte tidsrum.

"Medmindre jeg får fat i en stump af det og kan bevise, at det er ægte maling, kan jeg ikke sige noget med sikkerhed, og det er meget frustrerende," siger Maurizio Seracini i tv-dokumentaren.

Et af århundredets største fund?

Peter Siddons, der er fysiker på Brookhaven National Laboratory i USA og har bevist ægtheden af berømte kunstværker (heriblandt et maleri af Rembrandt) ved hjælp af partikelacceleratorer, siger, at det synes ret oplagt, at der gemmer sig noget bag vægmaleriet af Vasari.

"Der er tilsyneladende ikke kommet tilstrækkeligt mange detaljer frem endnu, men på baggrund af, hvad der er offentliggjort indtil nu, tror jeg, at der er et maleri. De har fundet maling, og de har fundet penselstrøg," siger Peter Siddons.

"At konkludere at det er en Leonardo da Vinci? Det er en anden sag."

"Men uanset hvad, har nogen gjort sig anstrengelser med at bygge den falske væg," siger han. "Det er i hvert fald meget spændende, synes jeg."

Martin Kemp fra University of Oxford vurderer resultaterne som interessante, men langt fra endegyldige. Velhavende florentinere i renæssancen fik ofte udsmykket deres vægge med malerier, så farvestofferne kan stamme derfra og ikke fra Leonardos værk.

"Vi ved ikke engang med sikkerhed, hvilken af de lange vægge Leonardo malede på, eftersom de tidlige optegnelser ikke er særligt udførlige," siger han. "Alligevel er resultatet på nuværende tidspunkt så sigende, at det er værd at gå lidt videre med."

Maurizio Seracinis undersøgelse er atter stillet i bero og bliver muligvis ikke genoptaget, før yderligere politiske spørgsmål i Italien er blevet afklaret.

Hvis og når undersøgelsen fortsætter, og hvis holdet finder beviser på værket, siger Martin Kemp, at det vil være lige til historiebøgerne.

"Jeg synes, det her bør opklares. Vi kan ikke bare lade det blæse i vinden," siger Martin Kemp.

"Hvis det bliver fundet, vil det være et af århundredets største fund."

Se det på TV

Se Da Vinci mysteriet i virkeligheden. National Geographic Channel viser "Jagten på den forsvundne Da Vinci" på søndag den 18. Marts kl. 21.30.

Måske er du interesseret i ...

Læs også