Harald Blåtand: Den kristne viking

Vikingerne troede på, at faldne krigere blev ført med prægtige skibe til et evigt liv i Valhal, hvor Odin var den mægtigste gud. Så lod Harald Blåtand sig døbe – og førte vikingekulturen ind i en ny æra. Hvem var den kristne konge?

24. februar 2015 af Karen Gunn

Harald Blåtands møde med præst fik store følger

Ved et gæstebud i ca. 965 opstod der en tvist mellem kong Harald Blåtand og præsten Poppo om, hvem der havde størst magt: de kristnes gud eller vikingernes guder.

Poppo var taget til det hedenske Norden for at forkynde Kristi ord. Men den skeptiske vikingekonge forlangte mere end Bibelens budskab og spurgte præsten, om han var villig til at bevise denne tro på sig selv. Poppo svarede uden tøven ja. Kongen lod derpå et stykke jern ophede og bød Poppo bære det i hånden – en metode kaldet jernbyrd, som i middelalderen var almindeligt brugt ved rettergange til at afgøre den anklagedes skyld.

Og sandelig, fortæller en samtidig krønikeskriver: Da Poppo fremviste sin hånd, var den uskadt. Det overbeviste Harald Blåtand om kristendommens sandhed, og han befalede de folk, han herskede over, at forkaste afguderne.

Ny kristen æra betød nyt fællesskab

Da Harald Blåtand lod sig døbe, indledtes en ny æra for vikingerne – og de blev indslusede i middelalder-Europas kristne kulturfællesskab. Harald Blåtands politik forandrede Skandinavien for altid og lagde grunden til Nordens kongeriger, som de eksisterer den dag i dag.

“Harald Blåtand var visionær,” siger Jörn Staecker, der er arkæolog og vikingeekspert ved universitetet i Tübingen i Sydtyskland.

Vikingerne spredte skræk og rædsel

Harald Blåtand var en glimrende hersker for vikingerne, som på den tid allerede havde skabt sig et dårligt ry i resten af Europa for at plyndre, myrde og sprede skræk og rædsel fra Nordsøen til Middelhavet. Et af de tidligste plyndringstogter skete i forsommeren 793, da vikinger overfaldt klosteret Lindisfarne på Englands østkyst.

“Den Angelsaksiske Krønike" beskriver angrebet på det gejstlige centrum for kongeriget Northumbria. Den dag dukkede smukt svungne skibe af fremmed konstruktion op ud for kysten. Mændene halede de kvadratiske sejl ind, sprang i land og angreb med økser, spyd og sværd. Angriberne var kommet over Nordsøen fra Danmark eller Norge. På få timer dræbte de en stor del af munkene og slæbte de andre med som fanger på deres skibe. Der var gode penge i slaver.

Vikingerne skændede altrene, tilranede sig guld og smykker og forsvandt på samme måde, som de var kommet. Søkrigerne “drog i viking”, når de tog på vikingetogt”, sagde man.

Harald Blåtand skabte nordisk rige

Og så kom Harald Blåtand og gav dem kristendommen. I løbet af få årtier var alt det, som indtil da havde kendetegnet en stolt viking, forandret. I løbet af sin regeringstid skabte Harald Blåtand et rige, som foruden det nuværende Danmark også omfattede den svenske vestkyst og Syd- og Vestnorge.

Grænsen mod syd udgjordes af Dannevirke i nærheden af Hedeby – et 30 km langt voldkompleks og en skibsspærring i Slien, hvis oprindelse ifølge den nyeste forskning går tilbage til 600-tallet. Under Harald Blåtand blev der længere mellem plyndringstogterne fra Danmark. Men som det var skik og brug, rejste kongen rundt i sit rige for at vise sin magt og sikre de lokale høvdinges opbakning. Harald Blåtand vidste, at han – som andre europæiske regenter i den tidlige middelalder – med kirkens hjælp kunne sikre og udbygge sin magt.

Ifølge den kristne herskerideologi regerede en konge på Guds nåde, som hans stedfortræder på jord. “Kristendommen havde længe været kendt i Skandinavien. Nu blev den også antaget af den politiske elite,” siger arkæolog og vikingeekspert Mads Kähler Holst fra Aarhus Universitet.

Hvordan overbeviste Harald Blåtand sit folk og sikrede sin magt? Hvordan så den verden ud, han herskede over? Og hvad blev der af den første kristne konge? Læs altsammen i artiklen fra National Geographic nr. 2, 2015, som du kan downloade her.

NB! Du skal have en profil på National Geographic for at downloade artiklen. Det er gratis at oprette og tager kun et øjeblik. Når du klikker på download, får du mulighed for at oprette en profil.

Måske er du interesseret i ...

Læs også