Konflikt i Syrien truer sjælden fugl

Konflikten i Syrien gør det umuligt fortsat at beskytte den yderst sjældne eremitibis, som er efterkommer af den ibis, der optræder i de gamle egyptiske hieroglyffer.

Det vakte sensation, da biologen Gianluca Serra fra Italien fandt en isoleret koloni af eremitibis i Palmyra-ørkenen i Syrien for 10 år siden – de sidste eksemplarer af den art, der er afbildet på gamle egyptiske hieroglyffer, og som man mente uddøde i Mellemøsten 15 år tidligere.

Siden da har National Geographic støttet Gianluca Serra og hans forskerholds arbejde med at beskytte den dyrebare koloni, som kun omfattede syv voksne ynglende fugle.

"I begyndelsen underviste vi et hold lokale i at sikre et fredet område," siger Gianluca Serra. Men i de følgende år svandt ibisbestanden alligevel ind. Derpå undersøgte de fuglens vinterlevested i de etiopiske bjerge, men her fandt man ingen alvorlige trusler.

Så i 2009 fulgte Gianluca Serra fuglene på deres 3200 km lange træk over Den Arabiske Halvø. Her fandt han, at de blev jagtet af krybskytter, især over Saudi-Arabien.

"Det er ikke let at standse jagt, når det er så indgroet i kulturen," siger Gianluca Serra.

I mellemtiden lykkedes det hans hold at sætte flere ibisunger, som var klækket i fangenskab, ud i kolonien. Lige nu bremses al videre forskning imidlertid af konflikten i Syrien.

Gianluca Serra får derfor også kun rapporter fra anden hånd om Palmyra-koloniens skæbne med usikre meldinger om antallet af yngledygtige fugle, der muligvis er dalet til mellem en og fem.

Vidste du at...

Den koloni af ibisser, der er fundet i Syrien, er de sidste kendte efterkommere af den ibis, der optræder i de gamle egyptiske hieroglyffer.

Måske er du interesseret i ...

Læs også