Kæmpebæltedyret er truet

Der findes 20 arter af bæltedyr. En af arterne, kæmpebæltedyret, betragtes som truet og er på grund af sine lange nattevandringer svær at studere.

Der findes kæmpebæltedyr i Sydamerika, der kan blive 1,5 m lange og veje op til 50 kg?

En nu uddød art kunne endda blive så stor som et næsehorn og veje 3 ton. I dag findes der i alt 20 arter bæltedyr, som især lever i Syd- og Mellemamerika, men kæmpebæltedyret, Priodontes maximus, er den største art og også den eneste, der betragtes som truet.

Dyrene er svære at studere, for de er kun aktive om natten og kommer sjældent frem fra deres huler under jorden – som de graver ud ved hjælp af 15 cm lange gravekløer på deres forlemmer. Men nu er det lykkedes for et hold forskere i det tropiske og sumpede Pantanal-område i Brasilien at fange og mærke flere af dem samt at tage billeder af dem med kamerafælder.

Indtil videre har man observeret dyrene foretage op til 5,6 km lange nattevandringer, hvor de mæsker sig i myrer og termitter. Når bæltedyr graver efter insekter i jorden, holder de vejret for at beskytte næsen mod støv. De kan holde vejret i helt op til 6 minutter.

Måske er du interesseret i ...

Læs også