Hvad nu hvis alle bier døde?

Massedød blandt bier er lige nu et alvorligt problem flere steder i verden. Forsvinder de allesammen fra Jordens overflade kan det blandt andet få store konsekvenser for planterne og vores adgang til frugter og grøntsager.

11. november 2016

Verdens bestand af honningbier er svundet ind siden 1950, men specielt siden midten af 1980’erne er så mange bier døde, at forskere er reelt bekymrede for, om honningbien kan uddø.

Problemet bliver kun alvorligere af, at stader verden over i stigende grad rammes af den såkaldte colony collapse disorder, hvor hele kolonier ganske enkelt forsvinder.

Frugter og grøntsager forsvinder

Honningbier producerer ikke bare honning, men bestøver også en stor del af de afgrøder, vi spiser.

Ifølge beregninger bestøver honningbier 70 af de omkring 100 plantearter, der brødføder ca. 90 procent af Jordens befolkning.

Hvis bierne uddør, ser det umiddelbart ud til at blive et stort problem, fordi de fleste af de frugter og grøntsager, vi spiser, vil forsvinde. Mange vilde blomster vil også uddø, da honningbier samler pollen og nektar fra hundredevis af arter.

Til gengæld vil bestøvning af kornafgrøder ikke blive påvirket, da de er vindbestøvede.

>>Oplev nogle af verdens mest enestående dyrearter på et 10-dages ekspeditionskrydstogt til Galápagos-øerne.

Plantearter går voldsomt tilbage

Planter kan ikke uden videre udskifte deres bestøvningsteknik eller bestøvningspartner, så på kort sigt vil mange plantearter gå voldsomt tilbage.

På længere sigt vil forholdene dog formentlig rette sig nogenlunde op igen, fordi andre insekter vil overtage honningbiernes niche.

Der findes flere insekter, som kan overtage bestøvningen af frugtræer, men de er langt mindre almindelige og vil derfor ikke kunne overkomme nær så mange planter.

Frugttræer og andre planter kan i yderste konsekvens også bestøves med menneskers hjælp, men det vil nedsætte produktionen og hæve prisen voldsomt.

Måske er du interesseret i ...

Læs også