Klima og hvaler truer pingvinbestand

Bestandene af pingviner rasler ned som følge af mangel på krill, der igen skyldes smeltende havis og en hastigt voksende bestand af sultne hvaler, viser en ny undersøgelse.

12. april 2011 af Brian Handwerk, National Geographic News

Bestandene af pingviner på den vestantarktiske halvø og i Scotiahavet er styrtdykket med op til 50 % de seneste tre årtier, rapporterer forskere.

Problemet lader til at være mangel på krill, som er havfuglenes foretrukne føde. Manglen skyldes stigende lufttemperaturer i området og hastigt voksende bestande af sultne hvaler.

Overvåget siden 1970'erne

Fiskeribiolog Wayne Z. Trivelpiece fra National Marine Fisheries Service i Californien i USA har overvåget kolonier af rempingviner og Adeliepingviner siden midten af 1970'erne.

Wayne Z. Trivelpiece ringmærker og observerer regelmæssigt enkeltindivider, og derigennem har han været i stand til at afsløre en afgørende årsag til tilbagegangen: Langt færre unge pingviner overlever deres første vinter på egen hånd, fordi de har svært ved at finde krill.

"Det er gået fra, at omkring halvdelen af ungerne overlevede i 1970'erne og midt i 1980'erne, til kun omkring en tiendedel nu," siger Wayne Z. Trivelpiece.

"Og vi kan se ud fra direkte målinger af krill, at der er omkring 80 % mindre derude, end der var for bare 20 år siden. Så sandsynligheden for, at unge pingviner finder det hyppigt nok til at overleve de første måneder på egen hånd, er stærkt reduceret."

Pingviner i fare når krillen forsvinder

Krill er bittesmå, rejelignende dyr, der lever i enorme antal og udgør en stor del af det antarktiske fødenet. Ligesom flokke af planteædere på landjorden ernærer krill sig på encellede planter, der kaldes fytoplankton, hvorefter de selv ender i maven på mange marine rovdyr, heriblandt pingviner.

Den lokale kollaps i krill skyldes formentlig især to faktorer, siger Wayne Z. Trivelpiece.

Den ene er lufttemperaturerne i området, som er fem eller seks grader højere, end de var i 1940'erne og 1950'erne. Disse temperaturer er afgørende for, hvor meget is der dannes i havoverfladen.

"Hvis isen ikke længere dannes, er der heller ikke fytoplankton til rådighed i havisen som vinterfødekilde for den unge krill, der blev udklækket sommeren før," siger Wayne Z. Trivelpiece. "Uden denne føde kan den unge krill ikke overleve."

Er hvalerne medskyldige?

Den anden krill-dræber er faktisk en solstrålehistorie inden for dyreverdenen, nemlig de voksende bestande af hvaler.

"Ud fra de tilgængelige oplysninger tyder det på, at bestande af krill-ædende hvaler er begyndt at vende tilbage, og at de stiger i antal," siger Wayne Z. Trivelpiece.

Det 19. og 20. århundredes hvalfangst, som gjorde et alvorligt indhug i bestandene af de kæmpestore havpattedyr, medførte tilsyneladende en opblomstring af pingviner.

"Vi har ikke gode data fra før 1930'erne, men det ser ud til, at i hvert fald 1930'erne til 1970'erne var en periode med pingvin-boom, først og fremmest fordi konkurrencen fra hvalerne forsvandt."

"Oplysninger om bestandene i den periode er stort set mundtlige overleveringer og bygger på de grove optællinger udført af britiske arbejdere i Antarktis. Men selv med så grove skøn er forskellen mellem 100.000 pingviner i 1930'erne og 500.000 eller 600.000 i 1970'erne enorm."

Havornitolog Steve Emslie har også leveret værdifulde beviser på boom'et gennem sine studier af historiske pingvinkolonier. Kemiske analyser af gamle vævsprøver som f.eks. æggeskaller har vist, at Adeliepingviner rent faktisk var fiskeædere, før antallet af hvaler faldt.

"De har først fået krill på menuen inden for de seneste 100 år eller deromkring, da hvalerne blev taget ud af systemet, og der blev overskud af krill," siger Wayne Z. Trivelpiece.

Kan pingviner overleve uden krill?

Nu hvor mængden af krill skrumper, rejser det tidligere skift i pingvinadfærd et spørgsmål: Kan fuglene bare vende tilbage til at spise fisk?

"Ud fra hvad vi har set igennem en periode på 30 år, hvor krill er gået tilbage med 80 %, har vi ikke set en større mængde fisk i kost," siger Wayne Z. Trivelpiece.

"Men fiskebestandene er også blevet overfisket af russiske trawlere, så vi ved ikke engang, hvor meget af dette bytte der er til rådighed for dem på nuværende tidspunkt."

Studiet af pingvin-tilbagegangen bringes i denne uges udgave af Proceedings of the National Academy of Sciences.

Måske er du interesseret i ...

Læs også