Små fisk eksploderer i antal

Der er stadig masser af fisk i havet ... det er bare mest de små, viser nye modeller for nedgang i fiskebestande.

28. februar 2011 af Charles Choi, National Geographic News

Der er stadig masser af fisk i havet – det er bare mest de små, hævder nye modeller.

Mens mængden af store rovfisk som torsk og tun de seneste 100 år er svundet ind med to tredjedele, har små byttefisk som sardiner og ansjoser mere end fordoblet deres antal, viser forskningen.

Overfiskning af større arter har ført til en eksplosion i mindre byttefisk – hvilket den danske fiskeriforsker Villy Christensen sammenligner med at "når kattene er væk, har musene frit spil".

Selv om en voldsom stigning i mængden af bittesmå fisk umiddelbart kan synes positiv for fiskeriet, "er det kun nogle af disse arter, der kan udnyttes", bemærker Villy Christensen fra University of British Columbia i Vancouver i Canada.

"I mange tilfælde drejer det sig om små arter, som der er meget ringe interesse for, måske bortset fra til fiskefoder eller fiskeolie."

Styrtdyk skyldes overfiskning

Villy Christensen og hans kolleger har analyseret over 200 modeller for marine økosystemer verden over for at kortlægge mængden af fisk mellem 1880 og 2007. De fandt, at 54 % af nedgangen i bestandene af rovfisk var sket de seneste 40 år.

"Torsken i Nordatlanten er et klassisk eksempel på styrtdykket," siger han. "I hundredvis af år havde man bæredygtigt torskefiskeri – en fangst på i størrelsesorden 200.000 til 300.000 ton pr. sæson – og derefter så vi en stigning til 700.000 tons, over det bæredygtige niveau."

"Nu er der gået 20 år, og vi har stadig ikke set en genopretning."

Villy Christensen bemærker, at nogen måske vil sige, at en nedgang på to tredjedele i bestanden af store fisk er lige præcis, hvad der er brug for med henblik på at begrænse fiskeriet til et bæredygtigt omfang.

"Det er korrekt," siger han. Men deres estimater er sandsynligvis konservative, og "vi ser ingen tegn på, at nedgangen er stoppet".

Nedgang i store fisk skaber ubalance

Dertil kommer, at den kraftige stigning i mængden af små fisk måske bare er med til at forøge en ubalance i naturen, der er skabt ved fraværet af de større fisk.

"Systemer, hvor rovdyr er blevet reduceret i antal, har en tendens til at være ustabile," siger Villy Christensen, der præsenterede de endnu ikke offentliggjorte resultater 18. februar på et møde i American Association for the Advancement of Science i Washington D.C. i USA.

"Uden rovdyr er der ingen til at tynde ud blandt de syge og svage individer, og vi ved fra systemer på landjorden, at dette ofte medfører meget ustabile situationer."

En mangel på store rovdyr fører "til økosystemer med mindre biologisk diversitet, er meget mindre modstandsdygtige over for belastninger som forurening, klimaforandringer eller forandringer i strømme eller adgang til føde", siger Jacqueline Alder, der er koordinator for hav- og kystafdelingen under FN's miljøprogram (UNEP).

"Vi har muligvis brug for en ændret mentalitet for at tænke på fisk som en begrænset ressource snarere end et globalt fællesområde," siger Jacqueline Alder, der ikke har medvirket i undersøgelsen.

Klimaforandringer kan påvirke fisk

Et centralt fokusområde for den type modeller skulle være at forstå, hvordan fisk kan påvirkes af global opvarmning, tilføjer Jacqueline Alder.

"Simple modeller for klimaforandringer peger på, at fisk måske bevæger sig mod køligere breddegrader, og vi ved ikke, hvordan forholdet mellem rovdyr og byttedyr vil forandre sig som følge af disse ændringer i fiskenes udbredelsesområder," forklarer Jacqueline Alder.

"Vi ved også, at en stigning i temperatur har en indvirkning på, hvor meget forurening nogle arter optager, og det kan med tiden bevæge sig op i fødekæden og påvirke os."

Måske er du interesseret i ...

Læs også