Kan fisk drukne?

Fisk er afhængige af ilt og kan faktisk godt drukne.

Ja, man kan på en måde godt sige, at fisk kan drukne, selv om det nok er mere korrekt at sige, at de bliver kvalt. Fisk er afhængige af ilt for at kunne overleve, og hvor de landlevende hvirveldyr bruger deres lunger til at optage ilt fra luften, så bruger fiskene deres gæller til at optage ilt fra det omgivende vand med.

Fra gællerne bevæger ilten sig over i blodet, ligesom det hos pattedyr sker fra lungerne. Fiskene er således afhængige af ilt i vandet, og hvis der opstår, hvad man kalder iltsvind, kan fiskene blive kvalt. I vores egne farvande sker det f.eks. gennem forurening af vandet eller under varme og stille perioder i sommerhalvåret, hvor strømforhold medfører, at en bugt eller en fjord kun får tilført ringe mængder af iltrigt vand.

Nogle fisk kan dog gennem komplicerede organer også optage ilt fra luften. De snapper luft fra overfladen gennem et system af organer i mundhulen eller via dele af tarmsystemet. Ålen kan faktisk optage ilt direkte gennem huden. Kommer en ål ud af vandet, lukker den låget over gællerne, så de ikke udtørrer. Ved særlige fugtige og kølige forhold kan en ål på den måde leve i dagevis på landjorden.

Måske er du interesseret i ...

Læs også