Din laksebøf er farlig for urbestanden - men ikke som du tror

De oprindelige norske laksestammer er alvorligt truet af undslupne opdrætsfisk. Men der findes en løsning ...

16. september 2016 af Tobias Hjortkjær Schultz; Illustreret Videnskab

Der var engang, hvor laks var en dyr luksusspise forbeholdt festlige lejligheder eller velhavere.

Nu finder man frossen laks i enhver køledisk til priser, der kan konkurrere med svinekød og kylling. Dejligt for fiskeelskere verden over og i øvrigt et glimrende protein-tilskud til en sulten og evigt voksende verdensbefolkning.

Moder natur betaler

Dog er der en pris at betale for udviklingen og som så ofte før, er det Moder Natur, der hænger på regningen.

”Vi løser ét problem, men vi skaber et andet,” konstaterer Dr. Kevin Glover som er ledende forsker på Havforskningsinstituttet i Norge. Han og hans team har for nyligt offentliggjort en omfattende undersøgelse, som når frem til en skræmmende konklusion: Verdens måske vigtigste laksestammer er truet på eksistensen. Og det skyldes menneskets indblanding. Undslupne opdrætsfisk blander sig nemlig med den naturlige bestand og svækker de oprindelige stammer i en grad, som bekymrer biologerne.

760 opdrætslaks per vildlaks

Norge er verdens førende producent af laks til kølediskene verden over. Intet mindre end 380 millioner atlantiske laks lever i store havdambrug langs de norske kyster. Til sammenligning indeholder de lakseførende norske elve i alt blot cirka 500.000 vilde laks. Det antalsmæssige misforhold mellem vilde og opdrættede laks ville ikke i sig selv være et problem for naturen, hvis blot de opdrættede ville blive i fangenskab.

Hurtigvoksende men svage

Men trods et af verdens skrappeste regelsæt på området, undslipper hundredetusindvis af norske opdrætslaks alligevel hvert eneste år og følger deres natur. De trækker mod et ferskvandsudløb for at gyde og dermed sker blandingen med de vilde fisk. ’Krydsningsfisk’ er betydeligt mindre hårdføre og levedygtige end de oprindelige stammer, der har tilpasset sig forholdene gennem tusindvis af generationer. Til gengæld vokser de hurtigere og er hårde konkurrenter om fødeemnerne for deres ’rene’ fætre og kusiner.

Krydsninger dør

Lakseyngel tilbringer deres første år i elven, inden de svømmer ud i havet og vokser sig til store gydemodne laks, der ultimativt søger tilbage til det vandløb, hvor de blev udklækket for selv at føre slægten videre. De norske forskere har fastslået, at en væsentligt lavere procentdel af unge fisk klarer turen ud i havet og tilbage igen i elve, hvor opdrætsfisk spiller en rolle, end i ’rene’ elve.

Hver enkelt lakseførende elv, bærer sin egen laksestamme, og kun 1/3 af de oprindelige laksestammer er genetisk set uden indblandede opdrætslaks. Den hårdest ramte laksestamme består nu af 47 procent opdrætsfisk.

Hvad gør man?

Den enkle løsning på problemet ville selvfølgelig være at holde op med at opdrætte fisk til verdens spiseborde. Desværre ville det sandsynligvis medføre langt større konsekvenser for naturen.

Måler man miljøbelastning på CO2, vandforbrug og kvælstofudledning, CO2, vandforbrug og kvælstofudledning hører fiskeopdræt nemlig til i den absolut reneste ende af skalaen, når man sammenligner med snart sagt en hver anden form for produktion af animalsk protein. Dertil kommer, at verdens appetit på fisk synes umættelig, og at fiskeopdræt er et reelt alternativ til den globale overfiskning, som truer med at dræne verdenshavene for fisk i løbet af få årtier.

Tankopdræt

En af løsningerne er at flytte fiskeopdrættet på land i store tanke, hvor man totalt kan kontrollere opdrættet. Den teknik har man i princippet brugt i fjernøsten i århundreder. Her foregår det meste fiskeopdræt – faktisk svarende til 2/3 dele af verdens samlede fiskeopdræt - i lukkede vandsystemer og damme på land. Her er dog tale om andre arter.

Laks og ørreder kan godt opdrættes på land, men de stiller store krav til vandets renhed, og det gør det til en bekostelig affære, som ikke synes tiltrækkende for fiskeopdrættere, så længe de har lov at lave havdambrug.

Sterile fisk

En anden løsning er at genmanipulere opdrætsfisk, så de helt enkelt er sterile. ”som jeg ser det, er det den eneste mulige løsning, hvis vi skal bevare de oprindelige laksestammer og samtidig have havdambrug,” siger Kevin Glover fra Havforskningsinstituttet i Norge.

Måske er du interesseret i ...

Læs også